Software Systems Lab
Overview Downloads
Project Title: .NET Parking System II
Students:
Supervisor:
Description:

פרוייקט זה בא לתת מענה לזיהוי אוטומטי של מכוניות בחניה של פקולטת חשמל.

מטרת הפרוייקט היא לאפשר למערכת תוכנה לזהות לוחית רישוי של מכונית המגיעה לשער החניה דרך מצלמה בעזרת עיבוד תמונה ומערכת AI שתזהה את הלוחית ולפתוח את השער על פי ההרשאות המתאימות.

all completed projects